Szanowne Koleżanki i Koledzy, Doradcy Podatkowi

Członkowie i Sympatycy

 

Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych

W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych

 

zapraszam na szkolenie, które  odbędzie się dnia

8 października 2018 roku w godzinach  10:00 – 16:00

Silver

 

ul. Rondo Hermana Hakena, 70-001 Szczecin

www.silverhotel.pl

 

 

Temat szkolenia : Obowiązki kancelarii doradcy podatkowego i biur rachunkowych w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

 

Szanowni Państwo,

W dniu 13 lipca br. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, wielokrotnie nowelizowana, ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Nowa ustawa doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące) oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych).

Nowe przepisy wdrażają adekwatne dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Rady UE. Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy.

Proponowane szkolenie zapobiegnie takim następstwom.

INFORMACJA O SZKOLENIU:

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) zlikwidował obecnie możliwość szkolenia                         e-learningowego.

Powyższe nie zwalnia jednak z uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

Warunek ten spełni udział w szkoleniu przeprowadzonym przez osobę – zgodnie z wytycznymi GIIF – dającą rękojmię należytego wykonania powyższego obowiązku.

 

Osobą spełniająca powyższe warunki jest:

 

Tomasz Gzela -  praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków  jednostek współpracujących (administracji) jak i  doradca i konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie, wykładowca z bardzo dobrymi opiniami.

 

Program szkolenia:

 1. Zmieniony katalog  instytucji obowiązanych w tym  rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż
 2. Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna)
 3. Nowa obowiązkowa  procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń w praktyce kancelarii doradcy podatkowego.
 4. Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem  przy stosowaniu  środków  bezpieczeństwa finansowego
 5. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona) w kancelarii doradcy podatkowego.
 6. Weryfikacja tożsamości a RODO
 7. Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro
 8. Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk
 9. Dokumentacja w kancelarii doradcy podatkowego.
 10. Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy
 11. Szkolenia, kontrola i kary
 12. Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu
 13. Praktyczne przykłady
 14. Dyskusja i odpowiedzi na pytania zgłaszane zarówno z sali jak i wcześniej drogą elektroniczną

 

 

 

 

CENA ZA SZKOLENIE WYNOSI  270,00 zł netto czyli 332,10 zł brutto.

Zgłoszenia na szkolenie proszę przesyłać na adres:

skarbnik@doradcy-zsdp.pl do dnia 4 października 2018 r.

Do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIA

 

Wpłat za szkolenie proszę dokonywać na konto Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych, 71-425 Szczecin, ul. Kaszubska 53/5

nr konta  75 1020 2791 0000 7102 0164 8682

w terminie do dnia 4 października 2018 r.

 

W tytule przelewu proszę podać nazwę firmy i nazwisko uczestnika.

 

Rezygnacja ze szkolenia po upływie w/w terminu spowoduje obciążenie pełną kwotą za szkolenie.

 

Zarząd zastrzega sobie prawo zmiany miejsca szkolenia oraz prawo odwołania szkolenia w przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości osób lub w przypadku przyczyn niezależnych od Zarządu.

 

 

Z pozdrowieniami

za Zarząd ZSDP

Krystyna Waga

Prezes

Baza Usług Rozwojowych
Miło nam Państwa poinformować, że Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych oczekuje na wpis do Bazy Usług Rozwojowych, tym samym na organizowane przez nas szkolenia i konferencję będzie można uzyskać refundację w wysokości 50%, 70% lub 80% w zależności od statusu podmiotu i uczestnika. Wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach
03.09.2018
więcej...
Konferencja Naukowa

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa

VIII Konferencję Naukową Stowarzyszeń Podatkowych

organizowaną przez
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego,

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych,

Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe

która odbędzie się

w dniach: 12 – 14 października 2018 roku (piątek-niedziela)

Szczegóły w zakładce AKTUALNOŚCI

03.09.2018
więcej...
Najbliższe szkolenia

8 października 2018 roku w godzinach  10:00 – 16:00

Temat szkolenia : Obowiązki kancelarii doradcy podatkowego i biur rachunkowych w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.”

Szczegóły w zakładce SZKOLENIA

07.09.2018
więcej...