Szanowni Państwo,

 

mamy przyjemność zaprosić Państwa na

IX Konferencję Stowarzyszeń Podatkowych

 

organizowaną przez

 

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych i Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe

 

która odbędzie się

 

w dniach : 11 - 13 października 2019 roku (piątek-niedziela)

 

Hotel AQUARIUS SPA & WELLNESS*****

 

ul. Kasprowicza 24 78-100 Kołobrzeg

(https://www.aquariusspa.pl/pl/)

Pięciogwiazdkowy Hotel AQUARIUS SPA***** zaledwie kilka kroków od morza, tam złapiesz wiatr w żagle...

Hotel znajduje się w dzielnicy uzdrowiskowej Kołobrzegu, zaledwie 280 m od morza i posiada 200 komfortowo wyposażonych pokoi. Dysponuje jednym z największych SPA w Polsce (40 nowoczesnych gabinetów). Na przestronne Aquacenter składa się basen sportowy (25 m długości), basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi, brodzik dla dzieci oraz jacuzzi. Dopełnienie strefy relaksu stanowią różnorodne sauny oraz taras słoneczny z leżakami. Hotel AQUARIUS SPA***** jest wyjątkowym miejscem zarówno dla Gości indywidualnych, jak i biznesowych. Energetyczna, kolorowa fasada budynku nawiązuje do promieni słońca. Duża przestrzeń hotelu pozwala na swobodne funkcjonowanie, przepełnione dyskrecją i wyjątkową atmosferą. Hotel nastawiony jest na działania proekologiczne. Jesteśmy przekonani, że pobyt w tym miejscu pozwoli Państwu przeżyć niezapomniane chwile.

Podczas tegorocznej konferencji naszymi gośćmi będą znakomici prelegenci:

Pan dr Andrzej Dmowski

Pan Zdzisław Modzelewski

którzy podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem ze stosowania niezwykle istotnych zagadnień podatkowych.

Mamy też nadzieję, że poza częścią konferencyjną, każdy z Państwa znajdzie odpowiednią dla siebie formę aktywności i relaksu. Pragniemy, aby tegoroczna konferencja na długo pozostała w pamięci jako wyjątkowa i niepowtarzalna.

 

HARMONOGRAM KONFERENCJI

 

11 października 2019 r. (piątek) godz. 11:00 - 17:00

Wykład - dr Andrzej Dmowski

Zasady ograniczenia odpowiedzialności podatkowej, karnej skarbowej oraz karnej w zakresie obowiązków podatkowych.

I.         Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

a.        Podmioty odpowiedzialne za zobowiązania publicznoprawne
b.        Przedawnienie zobowiązania podatkowego v. przedawnienie zaległości podatkowej
c.        Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe
d.        Majątek podlegający egzekucji - zabezpieczenia i zajęcia
e.        Wyjęcie spod egzekucji v. niedozwolone upłynnianie majątku


II.       Zasady odpowiedzialności karnej skarbowej

a.        Przesłanki odpowiedzialności,
b.        Kwestia odpowiedzialność w przypadku gdy podatnikiem nie jest osoba fizyczna (art. 9 § 3 kks) -       dodatkowo kwestia odpowiedzialności w zakresie niedopełnienia nadzoru przez przedsiębiorcę,
c.        Instytucja czynnego żalu (art. 16 § 1 kks),
d.        Korekta deklaracji (art. 16a kks),
e.        Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (art. 17 § 1 kks),
f.         Niski stopień społecznej szkodliwości czynu (art. 53 § 7 i 8 kks),
g.        Przepisy dot. Konfiskaty mienia.


III.      Przestępstwa i wykroczenia karne skarbowe i karne

a.        Najpowszechniejsze czyny zabronione oraz kary przewidziane w kodeksie karno skarbowym,
b.        Omówienie ostatnich zmian kodeksu karnego skarbowego oraz kodeksu karnego:
i. KKS,
ii.KK - przestępstwa tzw. fakturowe i inne,


IV.       Postępowanie karne skarbowe oraz postępowania powiązane

a.        Przebieg postępowania oraz wpływ postępowań kontrolnych na przebieg postępowania sądowego
i. Postępowanie podatkowe,
ii.Postępowanie celno-skarbowe (ustawa o KAS),


V.        Sposoby ograniczania ryzyka poniesienia odpowiedzialności

a.        Niski stopień społecznej szkodliwości czynu,
b.        Instytucja czynnego żalu (art. 16 § 1 kks),
c.        Korekta deklaracji (art. 16a kks),
d.        Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (art. 17 § 1 kks),
e.        Rozbicie odpowiedzialności względem organów bądź też pracowników przedsiębiorcy mając na uwadze art. 9 § 3 kks,
f.        Sprawdzanie faktur VAT,
g.        Dokonywanie sprawdzenie kontrahentów
i.        Początkowe sprawdzenie kontrahenta,
1.KRS,
2.CEIDG,
3.Portal podatkowy i wyszukiwarka VAT,
4.Portal dot. VAT UE,
5.Sprawdzenie rejestrów czy dany kontrahent jeśli wymagają tego przepisy prawa posiada odpowiednie: zezwolenie, koncesję, licencję,
ii.      Bieżące sprawdzanie kontrahenta w przypadku dłuższej stałej współpracy (definitywnie w sytuacji każdej kolejnej wystawianej faktury),
iii.     Bieżące sprawdzanie kontrahenta w przypadku powrotu do współpracy (definitywnie w sytuacji każdej kolejnej wystawianej faktury),


VI.                Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - planowane zmiany
a.        Geneza ustawy (dotychczasowe przepisy, projekt)
b.        Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyn zabroniony
c.        Odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza
d.        Ochrona sygnalisty
e.        Kary i środki orzekane wobec podmiotów zbiorowych
f.        Połączenie, podział lub przekształcenie podmiotu zbiorowego
g.        Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego

12 października 2019 r. (sobota) godz. 10:00 - 17:00

Wykład - Zdzisław Modzelewski

Zmiany w VAT na 2019 i 2020 rok.1)  "Biała lista podatników VAT" - nowy wykaz (wrzesień 2019 r.):
a)    zakres danych zawartych w rejestrze,
b)    obowiązek dokonywania płatności tylko na zgłoszone do US rachunki bankowe,
c)     kary związane z naruszeniem obowiązkowych płatności:
i)      obowiązek wykazania dodatkowego przychodu w wysokości dokonanego przelewu (PIT/CIT),
ii)     brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów (PIT/CIT),
iii)    solidarna odpowiedzialność w VAT dla nabywcy.
2)    Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (listopad 2019 r.):
a)    Likwidacja "odwrotnego obciążenia",
b)    Rozszerzenie przedmiotowego zakresu solidarnej odpowiedzialności (ponad 100 pozycji),
c)     Dla określonych transakcji (ponad 150 pozycji) będzie OBOWIĄZKOWA płatność w ramach Podzielonej Płatności (na rachunek VAT),
d)    Wprowadzenie nowej informacji na fakturze: Mechanizm Podzielonej Płatności,
e)    Nowe kary związane z naruszeniem nowych regulacji, w tym:
i)      Sankcja 30% dla podatnika, który wystawi fakturę bez informacji "Mechanizm Podzielonej Płatności",
ii)     Sankcja 30% dla podatnika, który dokona zapłaty za fakturę z informacją "Mechanizm Podzielonej Płatności", w inny sposób niż w ramach Podzielonej Płatności,
iii)    Dodatkowo brak kosztu (PIT/CIT), jeśli nabywca naruszy obowiązek zapłaty w ramach Podzielonej Płatności,
f)      Możliwość dokonywania płatności z rachunku VAT z tytułu: PIT/CIT/ZUS/akcyza/cło
g)    Dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z rachunku VAT
3)    JPK_VDEK - projekt łączący JPK_VAT z deklaracjami VAT-7 i VAT-7K (kwiecień/lipiec 2020 r.):
a)    nowe zasady składania i przesyłania deklaracji i JPK_VAT,
b)    zmiany w zakresie prowadzonej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów),
c)     bardzo duże zmiany w strukturze JPK_VAT, w tym: podatnik będzie zobowiązany przesyłać dane dotyczące:
i)      rodzaju dokumentów sprzedażowych i zakupowych,
ii)     rodzaju dokonywanej sprzedaży,
d)    wprowadzenie kar/sankcji za przesyłanie JPK_VDEK zawierającej błędy i nieprawidłowości (500 zł za każdy błąd),
e)    nowe kary z kodeksu karnego skarbowego,
4)    Faktury wystawiane do sprzedaży zarejestrowanej w kasie rejestrującej tylko do paragonów z NIP nabywcy (styczeń 2019):
a)    Jeśli brak NIP nabywcy na paragonie, sankcja 100% dla wystawcy faktury,
b)    Jeśli brak NIP nabywcy na paragonie, sankcja 100% także dla nabywcy faktury, o ile odlicza on VAT z faktury
5)    Sztuczne opodatkowanie transakcji (licytacji) dokonywanych przez komorników sądowych oraz organy egzekucyjne,
6)    Zmiany w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanych
7)    Sankcja w VAT - 15% za błędny poprawione przez podatnika,
8)    Zwolnienie do 200.000 zł - sprzedaż określonych towarów będzie wykluczała zwolnienie.
9)  Wprowadzenie indywidualnego rachunku bankowego (podatkowego),
10) Faktura VAT RR w wersji elektronicznej i inne zmiany dla rolników ryczałtowych.
11)  Pytania

13 października 2019 r. (niedziela)

Czas relaksu i zajęć indywidualnych (wymeldowanie o godzinie 15:00)

Szczegółowy program wkrótce.

 

 

Więcej informacji znajduje się w załącznikach.


Szczegółowy program

Karta zgłoszenia

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc hotelowych zarezerwowanych dla uczestników  konferencji, decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym uwzględnia się zgłoszenia z dokonaną wpłatą.  Karty zgłoszeń wraz z dowodem wpłaty przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30 września 2019 r. Rezygnacja z konferencji po 30 września 2019 r. spowoduje obciążenie uczestnika pełną kwotą.

 

Koszt udziału w Konferencji wynosi 1000,00 zł netto tj. brutto 1.230,00 zł

Przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z firmy koszt udziału  1 osoby wynosi 950 zł netto tj. brutto 1.168,50 zł

Przy zgłoszeniu i dokonaniu wpłaty do 15 września 2019 r. dodatkowy rabat w wysokości 50 zł netto za 1 osobę.

Przy dokonywaniu zapisów przez BUR obowiązuje cena podana w BUR.

Dopłata do pokoju jednoosobowego (2 doby) 300 zł netto, tj. 369,00 zł brutto

Koszt dodatkowego noclegu (10/11.10.2017) :

- 170 zł netto, tj. 209,10 brutto za osobę w pokoju dwuosobowym

- 320,00 netto, tj. 393,60 brutto za pokój jednoosobowy

Pobyt osoby towarzyszącej wynosi 850,00 zł netto, tj. brutto 1045,50 zł

Udział w 1 dniu konferencji bez noclegu i kolacji  (wliczony obiad i catering) wynosi  350,00 zł netto, tj. 430,50 brutto

Udział w 2 dniach konferencji bez noclegu i kolacji  (wliczony obiad i catering) wynosi 600,00 zł netto, tj. 738,00 brutto

Wszystkie ceny zawierają 23% VAT.

Szczegółowe informacja dotyczące innych kosztów tj. dodatkowe noclegi, dopłata do pokoju jednoosobowego  znajdują się w załączniku „Karta zgłoszenia”

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do dnia 30 września 2019r.  na adres skarbnik@doradcy-zsdp.pl

W przypadku pytań , można je kierować bezpośrednio do mnie na adres k.waga@taxsimplex.pl lub telefonicznie 502031986.

Zarządy ZSDP i WSP zastrzegają sobie prawo zmiany miejsca konferencji oraz prawo jej odwołania w przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości osób lub w przypadku przyczyn niezależnych od Zarządu.

Wpłat za konferencje proszę dokonywać na konto Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych, nr konta

75 1020 2791 0000 7102 0164 8682

Informujemy, że za udział w konferencji doradcy podatkowi otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie 10 punktów zgodnie z Uchwałą nr 750/2010 KIDP z 8.12.2010 r. dodającą do Zasad Etyki rozdział VI a w sprawie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z uchwałą, doradcy podatkowi zostali zobligowani do uzyskania 32 punktów w okresie 2 kolejnych lat, przy czym w roku nie mniej niż 8.

Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo dokonać zgłoszenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych.

NUMER USŁUGI 2019/08/26/32072/446377

"Zasady ograniczenia odpowiedzialności podatkowej, karnej skarbowej oraz karnej w zakresie obowiązków podatkowych.

Zmiany w VAT na 2019 i 2020 r."

W przypadku zgłoszenia na szkolenie przez BUR , wyżej wskazana cena dla Członków i ich pracowników- nie obowiązuje.

 

 

Z pozdrowieniami

za Zarząd ZSDP

 

 

Krystyna Waga

prezes

Baza Usług Rozwojowych
Miło nam Państwa poinformować, że Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych oczekuje na wpis do Bazy Usług Rozwojowych, tym samym na organizowane przez nas szkolenia i konferencję będzie można uzyskać refundację w wysokości 50%, 70% lub 80% w zależności od statusu podmiotu i uczestnika. Wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach
03.09.2018
więcej...
Najbliższe szkolenia
W imieniu Zarządu ZSDP zapraszam do Kołobrzegu w dniach 11-13.10.2019r. na IX Konferencję Stowarzyszeń Podatkowych

Szczegóły w zakładce SZKOLENIA

14.02.2019
więcej...