Szanowni Państwo!

Zarząd Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych

serdecznie zaprasza na TRZYDNIOWE SZKOLENIE PODATKOWE NA TEMAT:

Opodatkowanie zakładów zagranicznych - powstawanie zakładów oraz ustalanie przypadającego na nie dochodów.


Szkolenie odbędzie się w dniach 01 - 03 kwietnia 2016 roku w

Villa Roza, ul. Spacerowa 1, 83-332 Mezowo (9 km od Kartuz).

Jest to mały, przytulny hotel położony nad jeziorem. Na czas szkolenia będzie dostępny tylko dla uczestników. Szczegóły w załączniku na dole ogłoszenia.

Szkolenie poprowadzi MARCIN GRZEŚKOWIAK.
PROGRAM:
 1. Istota i konsekwencje powstania zagranicznego zakładu
 2. Definicje zakładu w ustawach krajowych oraz w UPO – omówienie istotnych różnic
 3. Podstawowe formy zaistnienia zakładu
  1. Stała placówka
   1. i.        Kryterium geograficzne, czasowe i rzeczowe przy ustalaniu powstania zakładu i jego trwania
   2. ii.        Katalog placówek nie stanowiących zakładu
   3. iii.        Korzystanie z zagranicznych serwerów jako możliwość powstania zakładu
  2. Plac budowy lub miejsce montażu
   1. i.        Długość trwania prac jako kryterium powstania zakładu wg UPO
   2. ii.        Wielość placów budów prowadzonych przez jednego podatnika – jeden zakład czy wiele zakładów?
   3. iii.        Opodatkowanie prowadzonych prac budowlanych / montażowych w obu zaangażowanych krajach przed i po przekroczeniu okresu zdefiniowanego w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO)
  3. Upoważniony pełnomocnik
   1. i.        Rozgraniczenie między upoważnionym pełnomocnikiem a niezależnym przedstawicielem
   2. ii.        Określenie stopnia (nie)zależności przedstawiciela
 4. Pojęcie zakładu a pojęcie oddziału
  1. Elementy wspólne i odrębne obu tych definicji
  2. Czy zakład musi być oddziałem? Czy oddział musi stanowić zakład?
 5. Magnetyzm zakładu – czy powstały zakład zagraniczny obejmuje wszelkie dochody z transakcji gospodarczych prowadzonych na terytorium tego drugiego państwa?
 6. Ustalanie podatników i związane z tym ustalanie właściwej UPO przy zakładach zagranicznych
 7. Zakład a obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
 8. Podatkowe konsekwencje odmiennych zasad ustalania podstawy opodatkowania w kraju zakładu a w kraju siedziby głównej
 9. Podział i przyporządkowanie dochodów przedsiębiorstwa do zakładu
  1. Koncepcja samodzielnego i niezależnego przedsiębiorstwa
  2. Zasada warunków rynkowych (arm’s length)
  3. Możliwość ponoszenia strat przez zakład mimo zysku przedsiębiorstwa na całej transakcji (i odwrotnie)
 10. Rodzaje transakcji przeprowadzanych przez zakład
  1. Transakcje z podmiotami zewnętrznymi niepowiązanymi
  2. Transakcje z podmiotami zewnętrznymi powiązanymi
  3. „Transakcje” (tj. operacje) wewnętrzne między zakładem a siedzibą główną
 11. Pozycja zakładu w strukturze całego przedsiębiorstwa jako element kształtujący wysokość przyporządkowanych zakładowi dochodów
  1. Przyporządkowanie wykonywanych funkcji
  2. Przyporządkowanie posiadanych / używanych aktywów
  3. Przyporządkowanie przyjętych ryzyk
  4. Przyporządkowanie „wolnego” kapitału
 12. Czasowy przebieg opodatkowania przy operacjach wewnętrznych dokonywanych między zakładem a siedzibą główną
  1. Moment opodatkowania dochodu zakładu z transakcji
  2. Podstawa opodatkowania – naliczanie marży wzgl. rozliczanie po kosztach
 13. Miejsce ponoszenia kosztów a ich przyporządkowanie do zakładu
 14. Skutki podatkowe przenoszenia majątku między zakładem a siedzibą główną
  1. Ustalenie lub brak ustalenia dochodu ze zbycia w kraju, z którego składnik jest przenoszony
  2. Ustalenie wartości początkowej w kraju przyjmującym składnik majątkowy
 15. Powstawanie różnic kursowych na transakcjach dokonywanych przez zakład z siedzibą główną
 16. Rozliczanie strat zakładu w kraju położenia zakładu względnie w kraju siedziby głównej całego przedsiębiorstwa
 17. KAZUS - obliczanie dochodu powstającego w Polsce zakładu zagranicznego przedsiębiorstwa montażowego obejmującego m.in. następujące problemy:

- zbadanie faktu powstania zakładu / zakładów

- zbadanie operacji zachodzących między centralą a zakładem oraz roli zakładu w transakcjach przedsiębiorstwa z innymi podmiotami

- ustalenie ceny transferowej (metoda, moment powstania przychodu, naliczenie marży)

- ustalenie wysokości odsetek od kredytu będących kosztami uzyskania

- dokumentacja zachodzących transakcji / operacji (m.in. niedostateczna kapitalizacja, wysokość przyporządkowywanych odsetek, podatek źródłowy)

- powstawanie i ustalanie różnic kursowych

- rozliczenia pracowników przyporządkowanych do zakładu (PIT, ZUS)

- transfer aktywów między siedzibą a zakładem przedsiębiorstwa

 

CENA - 750 ZŁ NETTO, CZYLI 922,50 ZŁ BRUTTO

 

Szczegóły w załączniku.

Szkolenie_Kaszuby.docx

Karta zgłoszenia.doc

Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo ,

Zarząd  Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych

serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie ZSDP

które odbędzie się w dniu 12.06.2014 r  w Folwarku Wirówek - Wirówek ul. Ogrodowa 1; Gryfino o godz. 16:15

Szczegóły w zakładce AKTUALNOŚCI

21.05.2014
więcej...
Najbliższe szkolenia

 

01-03.04.2016

Warsztaty podatkowe - Opodatkowanie zakładów zagranicznych - powstawanie zakładów oraz ustalanie przypadającego na nie dochodów.

Moderator - MARCIN GRZEŚKOWIAK

Szczecgóły w zakładce SZKOLENIA

17.03.2016
więcej...