Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić wszystkich członków i sympatyków naszych Stowarzyszeń na

 

WYJAZDOWE WARSZTATY PODATKOWE

"SUKCESJA I PODATKI"

oraz

"NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W VAT -

zagadnienia praktyczne i kontrowersyjne".

 

które odbędą się w dniach : 25 - 27 czerwca 2021 roku (piątek-niedziela)

w  Hotelu KAMA PARK, ul.Orla 13, 64-410 Sieraków (www.kamapark.pl),

położonym niedaleko Międzychodu, w samym centrum Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, na terenie leśnym między Jeziorami Jaroszewskim i Lutomskim. Idealne miejsce do odpoczynku i pracy na łonie natury, mamy nadzieję, że z przyjemnością wszyscy się zobaczymy po długiej przerwieJ

 


25 czerwca 2021 r. (piątek) godz. 10:00 - 18:00

 

"SUKCESJA I PODATKI"

Chcemy, by o sukcesji powiedzieć wszystko, rozstrzygnąć wątpliwości i problemy, omówić możliwe przypadki, dlatego zajęcia będą miały formę warsztatów, a do ich poprowadzenia poprosiliśmy specjalistów w tej dziedzinie.

Wykładowcy:

Teresa Kuliberda-Wojtas - strateg, mediator, wieloletni manager odpowiedzialny za strategię, rozwój oraz marketing. Specjalizuje się w planach sukcesyjnych, modelach biznesowych, strategiach rozwoju firm, mediacjach, kodach wartości oraz relacjach rodzinnych. Prowadzi szkolenia z zakresu planowania sukcesyjnego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie sukcesji firm rodzinnych.

 

Michał  Wojtas - doradca podatkowy, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego EOL, ekspert w dziedzinie restrukturyzacji, procedury podatkowej, a także w planowaniu biznesowym, podatkowym i sukcesyjnym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie cen transferowych, sporów z organami podatkowymi i prawno-podatkowego zabezpieczania biznesu. Prowadzi szkolenia z zarządu sukcesyjnego, procedur i raportowania schematów podatkowych. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie sukcesji firm rodzinnych.

 

 

P r o g r a m

Część 1 - prowadząca: Teresa Kuliberda-Wojtas - doradca sukcesyjny

Sukcesja - o co w niej chodzi
Czym jest sukcesja, proces tworzenia rodzinnej firmy wielopokoleniowej, kogo dotyczy i dlaczego każdy przedsiębiorca powinien mieć wdrożony plan sukcesyjny.Część 2 - Prowadzący: Michał Wojtas - doradca podatkowy, doradca sukcesyjny

Sukcesja - podatki i inne obowiązki

1) Spadkobranie klasyczne - czyli sukcesja awaryjna

2) Zarząd sukcesyjny - i do dalej?

3) Spadkobiercy w spółkach - problem czy szansa

 


26 czerwca 2021 r. (sobota) godz. 10:00 - 18:00

"NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W VAT -

zagadnienia praktyczne i kontrowersyjne".

Skupimy się na tym co nowego nas czeka, a także omówimy najważniejsze problemy, to co na co dzień przysparza problemów i z czym się borykamy.

Wykładowca:

Iwona Biernat - Baran - prawnik i doradca podatkowy. Członek zarządu w Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Trener, wykładowca z zakresu problematyki podatkowej. Autorka licznych publikacji o tematyce podatkowej oraz organizator i uczestnik wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. Jest członkiem KRDP, członkiem komisji prawnej KRDP oraz Przewodniczącą Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

P r o g r a m

1. Statystyki popełnianych błędów w podatku VAT:
a) newralgiczne obszary, w których podatnicy popełniają błędy,
b) kryteria na podstawie, których organy podatkowe mogą typować podmioty do kontroli.

2. Informacje i dane pozyskiwane przez organy podatkowe w celu wykrywania nieprawidłowości w podatku VAT:
a) jednolite pliki kontrolne,
b) centralna Baza Faktur,
c) kasy fiskalne online,
d) deklaracje i informacje podatkowe,
e) rejestry podatkowe (VIES, nowy od 1 września 2019 r. rejestr podatników VAT czynnych oraz podatników wykreślonych, przywróconych i niezarejestrowanych tzw. biała lista),
f) kontrole krzyżowe.

3. Dokumentowanie transakcji - najczęściej popełniane błędy:
a) błędy dużej wagi w treści faktury VAT,
b) puste faktury
c) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
d) najczęściej popełniane błędy w fakturowaniu zaliczek częściowych oraz całościowych,
e) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
f) zapisy umowne a treść faktury,
g) jak i gdzie prawidłowo określić warunki dostawy towarów oraz rodzaje świadczonych usług (reguły Incoterms)
h) treść faktury a odwrotne obciążenie i mechanizm podzielonej płatności,
i) przeliczenie kursu waluty na fakturze,
j) faktura korygująca podatek VAT in plus i in minus,
k) jak poprawnie udokumentować potwierdzenie odbioru faktury korygującej?
l) błędy w refakturowaniu (stawka, zwolnienia, status podmiotu refakturującego, refaktura na kontrahenta zagranicznego),
m) dopuszczalne formy faktury (forma papierowa, elektroniczna oraz zdigitalizowana)
n) nowe wymogi w treści paragonu (m. in.: NIP nabywcy od 1 stycznia 2020 r.).

4. Rozliczenia podatku VAT- najczęściej popełniane błędy:
a) błędne rozpoznanie obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych i międzynarodowych (jak prawidłowo określić datę sprzedaży oraz ustalić termin na wystawienie faktury, zaliczka jako data sprzedaży, obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych i z krajami trzecimi, moment dostawy towaru i wyświadczenia usługi przy świadczeniach ciągłych i etapowych, protokoły i raporty jako dokumenty potwierdzające wykonanie świadczenia, wykonanie usługi licencji),
b) obowiązek podatkowy w transakcjach z odwrotnym obciążeniem (kiedy wykazujemy VAT należny i naliczony, regulacje szczególne przy WNT, sankcje w przypadku opóźnień),
c) zastąpienie odwrotnego obciążenia metodą podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r. (potencjalne błędy mogące powstawać w związku ze zmiana przepisów, przepisy przejściowe, sankcje),
d) skutki zapłaty na inny rachunek bankowy niż wykorzystywany przez kontrahenta do działalności gospodarczej (rachunek spoza "białej listy"),
e) obowiązek podatkowy przy refakturowaniu oraz termin na wystawienie refaktury,
f) błędne przeniesienie kosztów podatkowych (refaktura czy szacowanie podstawy opodatkowania w oparciu o poniesione koszty)?
g) refakturowanie na kontrahentów zagranicznych,
h) refakturowanie kosztów niepodlegających odliczeniu,
i) podstawa opodatkowania (jakie elementy mogą być wytrącone z podstawy opodatkowania i tym samym nieopodatkowane)?
j) nieodpłatne świadczenia (kiedy muszą być opodatkowane, jak ustalić podstawę opodatkowania)?
k) świadczenia kompleksowe czyli jak prawidłowo połączyć kilka świadczeń w jedno?
l) sposób korygowania transakcji w przypadku błędnie wskazanego kontrahenta (anulowanie faktury, korekta danych kontrahenta, korekta do zera),
m) kiedy korygujemy VAT należny wstecznie, a kiedy na bieżąco (transakcje krajowe i międzynarodowe)?
n) odliczenie podatku naliczonego od podmiotu niezarejestrowanego i nieistniejącego (jak korzystać z rejestrów podatkowych, kim jest podmiot nieistniejący)?

5. Instytucje wspomagające podatnika i ich skuteczność w unikaniu popełniania błędów:
a) Metodyka Należytej Staranności,
b) rejestry podatkowe (VIES, nowy rejestr podatników VAT czynnych oraz podatników wykreślonych, przywróconych i niezarejestrowanych),
c) interpretacje ogólne i indywidualne przepisów prawa podatkowego,
d) objaśnienia podatkowe,
e) wyroki sądów administracyjnych oraz TSUE,
f) klasyfikacja statystyczna (PKWiU) i celna (CN),
g) Wiążąca Informacja Stawkowa.

6. Sankcje podatkowe i karne:
a) dodatkowe zobowiązanie podatkowe 20%, 30% lub 100% zaniżonego podatku VAT (nowa sankcja 15%),
b) sankcje karne skarbowe (wadliwe i nierzetelne faktury)
c) sankcje za błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT - obowiązek niezwłocznej korekty,
d) sankcja 500 zł za błąd w nowej ewidencji JPK_VAT,
e) odsetki od zaległości podatkowych (obniżone, podstawowe i podwyższone).

 

 

27 czerwca 2021 r. (niedziela)

Czas  relaksu i zajęć indywidualnych

*****************************

 

Istnieje możliwość uczestniczenia w dowolnie wybranym dniu!

Warunki uczestnictwa:

Uczestnictwo w 2 dniach szkolenia, obejmujące zakwaterowanie, wyżywienie i imprezy towarzyszące cena wynosi 750 zł netto, tj. brutto 922,50

Udział osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, imprezy towarzyszące) cena wynosi 530 zł netto, tj. brutto 651,90 zł

Udział w 1 dniu szkolenia wraz z obiadem, cena wynosi 300 zł netto, tj. brutto 369,00 zł.

Szczegóły znajdziecie Państwo w karcie zgłoszenia.

****************************

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc hotelowych zarezerwowanych dla uczestników  warsztatów, decyduje kolejność zgłoszeń.  Karty zgłoszeń wraz z dowodem wpłaty przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 15 czerwca 2021 r. na adres skarbnik@doradcy-zsdp.pl


KARTA ZGŁOSZENIA


Rezygnacja ze szkolenia po 22 czerwca 2021 r. spowoduje obciążenie uczestnika pełną kwotą.

Zarządy ZSDP i WSP zastrzegają sobie prawo zmiany miejsca szkolenia oraz prawo odwołania szkolenia   w przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości osób lub w przypadku przyczyn niezależnych od Zarządu.

Wpłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto ZACHODNIOPOMORSKIEGO STOWARZYSZENIA DORADCÓW PODATKOWYCH NR 75 1020 2791 0000 7102 0164 8682

Informujemy, że za udział w szkoleniu doradcy podatkowi otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie 10 punktów zgodnie z Uchwałą nr 750/2010 KIDP z 8.12.2010 r. dodającą do Zasad Etyki rozdział VI a w sprawie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z uchwałą, doradcy podatkowi zostali zobligowani do uzyskania 32 punktów w okresie 2 kolejnych lat, przy czym w roku nie mniej niż 8.

Prezes ZSDP

Krystyna Waga

tel. 502031986

Baza Usług Rozwojowych
Miło nam Państwa poinformować, że Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych oczekuje na wpis do Bazy Usług Rozwojowych, tym samym na organizowane przez nas szkolenia i konferencję będzie można uzyskać refundację w wysokości 50%, 70% lub 80% w zależności od statusu podmiotu i uczestnika. Wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach
03.09.2018
więcej...
Najbliższe szkolenia
WYJAZDOWE WARSZTATY PODATKOWE
"SUKCESJA I PODATKI"
oraz
"NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W VAT -
zagadnienia praktyczne i kontrowersyjne".

Szczegóły w zakładce SZKOLENIA

01.06.2020
więcej...