Zarząd Stowarzyszenia

Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Obecny skład Zarządu:

  • Prezes - Krystyna Waga
  • Wiceprezes - Wojciech Olechowski
  • Skarbnik - Iwona Nowaczyk
  • Członek Zarządu - Jarosław Dziewa
  • Członek Zarządu - Paweł Trochonowicz

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Obecny skład Komisji:

  • Halina Kozak
  • Bartosz Olechowski
  • Andrzej Żelaznowski

 

Walne Zgromadzenie Członków

Najwyzszą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które zwoływane jest przez Zarząd co dwa lata. Każdy Członek Stowarzyszenia uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu osobiście.

Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że podczas Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych, które odbyło się 27 czerwca 2018 r. powołano Zarząd i Komisję Rewizyjną na 4 letnią kadencję.

Poniżej prezentujemy skład Organów:

Zarząd

Krystyna Waga – prezes

Wojciech Olechowski – wiceprezes

Iwona Nowaczyk – skarbnik

Jarosław Dziewa – członek

Paweł Trochonowicz – członek

 

Komisja rewizyjna:

Halina Kozak

Bartosz Olechowski

Andrzej Żelaznowski

 

Dziękujemy Wam za przybycie i oddane głosy, postaramy się nie zawieść Waszego zaufania.

 

Zarząd ZSDP

28.06.2018
więcej...
Najbliższe szkolenia

27.06.2018

Konstytucja biznesu- co nowego przynosi? Księgi jako dowód w kontrolach podatkowych i  celno - skarbowych - czy coś się zmieniło?

Prowadząca Pani Kalina Kunowska

Szczegóły w zakładce SZKOLENIA
05.06.2018
więcej...