Zarząd Stowarzyszenia

Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Obecny skład Zarządu:

  • Prezes - Krystyna Waga
  • Wiceprezes - Paweł Trochonowicz
  • Skarbnik - Iwona Nowaczyk
  • Członek Zarządu - dr Adam Bartosiewicz
  • Członek Zarządu - Przemysław Rosicki

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata. Obecny skład Komisji:

  • Halina Kozak
  • Elżbieta Olechowska
  • Grażyna Zusel

 

Walne Zgromadzenie Członków

Najwyzszą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które zwoływane jest przez Zarząd co dwa lata. Każdy Członek Stowarzyszenia uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu osobiście.

Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo ,

Zarząd  Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych

serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie ZSDP

które odbędzie się w dniu 12.06.2014 r  w Folwarku Wirówek - Wirówek ul. Ogrodowa 1; Gryfino o godz. 16:15

Szczegóły w zakładce AKTUALNOŚCI

21.05.2014
więcej...
Najbliższe szkolenia

 

01-03.04.2016

Warsztaty podatkowe - Opodatkowanie zakładów zagranicznych - powstawanie zakładów oraz ustalanie przypadającego na nie dochodów.

Moderator - MARCIN GRZEŚKOWIAK

Szczecgóły w zakładce SZKOLENIA

17.03.2016
więcej...