Zarząd Stowarzyszenia

Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Obecny skład Zarządu:

  • Prezes - Krystyna Waga
  • Wiceprezes - Wojciech Olechowski
  • Skarbnik - Iwona Nowaczyk
  • Członek Zarządu - Jarosław Dziewa
  • Członek Zarządu - Paweł Trochonowicz

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Obecny skład Komisji:

  • Halina Kozak
  • Bartosz Olechowski
  • Andrzej Żelaznowski

 

Walne Zgromadzenie Członków

Najwyzszą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które zwoływane jest przez Zarząd co dwa lata. Każdy Członek Stowarzyszenia uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu osobiście.

Baza Usług Rozwojowych
Miło nam Państwa poinformować, że Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych oczekuje na wpis do Bazy Usług Rozwojowych, tym samym na organizowane przez nas szkolenia i konferencję będzie można uzyskać refundację w wysokości 50%, 70% lub 80% w zależności od statusu podmiotu i uczestnika. Wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach
03.09.2018
więcej...
Najbliższe szkolenia
WYJAZDOWE WARSZTATY PODATKOWE
"SUKCESJA I PODATKI"
oraz
"NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W VAT -
zagadnienia praktyczne i kontrowersyjne".

Szczegóły w zakładce SZKOLENIA

01.06.2020
więcej...